Sika Rugasol F, C

Chất ức chế bề mặt Sika Rugasol được thiết kế chuyên dùng cho việc tạo các bề mặt hoàn thiện nhám, làm trơ cốt liệu hoặc tạo kết nối tốt cho các mạch ngừng, đầu cạnh và nơi cần thi công và nơi cần thi công các lớp trát kết tiếp.

0982 505 189
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon