NITOBOND SBR | PHỤ GIA KẾT DÍNH CHO VỮA

  • Chất lỏng một thành phần có thể dễ dàng đo theo yêu cầu
  • Cải thiện sự gắn kết và khả năng làm việc
  • Cải tiến cối để cung cấp khả năng sửa chữa, kết xuất

Tải tài liệu sản phẩm

0982 505 189
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon