MAPEGROUT SV T | VỮA NEO VÀ VỮA SỬA CHỮA

  • Kích thước tối đa của cốt liệu: 2,5 mm.
  • Tỷ lệ trộn: 100 phần MAPEGROUT SV T với 12,5-13,5 phần nước.
  • Thời gian tồn tại của hỗn hợp: 10 phút (ở + 20 ° C).
  • Độ dày áp dụng tối thiểu: 1 cm.
Danh mục:
0982 505 189
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon