Lớp phủ và bảo vệ sàn Sikafloor – 2 Syn Top

Sikafloor 2 SynTop là chất làm cứng sàn rắc khô, công nghệ cao, cho sàn bê tông, bao gồm xi măng, cốt liệu cứng, phụ gia tương hợp và các thành phần tạo màu. Sikafloor 2 SynTop có chứa các cốt liệu nhân tạo rất cứng có kích cỡ thành phần hạt được chọn lọc kỹ

Tải tài liệu sản phẩm

0982 505 189
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon