BIẾN ĐỔI GỈ B-O5

70.000

Chất biến đổi gỉ B-05 là sản phẩm dùng để làm sạch gỉ và bảo vệ thép: sản phẩm có khả năng làm sạch tới loại C phân loại theo tiêu chuẩn TCXDVN 334:2005
ĐỊNH MỨC: Thép gỉ loại A: 1 lít/10-12m3
Thép gỉ loại B và C: 1 lít/6-10m3.
– Thời gian khô se mặt: 1-2giờ
Khô hoàn toàn: 24 giờ

0982 505 189
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon